⭐F EVLERİ

⭐F EVLERİ

 

Bağımsız karakterde mekanların parçalanarak,
eğimin karakterini de gözeterek farklı yüksekliklerde düzenlenmesi ve vadiye nitelikli bir siluet sunması tasarımın ana fikridir. Böylelikle birbirinin aynısı bu üç tip yapının yerleştiği alanda, sıradan, tek tip, çevre bağlamından kopuk bir siluet yerine, Kaş yerel mimari dokusuna uygun oranlara sahip, hareketli, çevre ile uyumlu bir siluet yaratılmaya çalışılmıştır.

Her bir yapı iki ana kütleden ve bu kütleler arasında oluşturulan sirkülasyon alanlarından oluşmaktadır. Bu iki kütle yatay ve düşey etkilere sahip yaşama ve yatma alanlarıdır.

Set set teraslanarak düzleştirilen arazi zemini, duvarların yaratabileceği ‘’Sur’’ etkisini azaltmayı amaçlamış ve yeni kullanım alanları ortaya çıkarmıştır.

Info

  • Tür : Konut
  • İş : Mimari Proje, İç Mekan Tasarımı, Görselleştirme
  • Mimari Proje : Emrah Demir ,Hasan Öncü
  • Proje Ekibi :
  • Uygulama Ekibi :
  • İnşaat Alanı : 1500 m2
  • Yıl : 2016
  • Konum : Kaş-Antalya
  • İşveren : Hestia Gayrimenkul
  • Durum: Proje