BEZİRGAN

BEZİRGAN

/TR

Kaş’a 42km, Kalkan’a 17km uzaklıkta ve Likya Yolu güzergahında da bulunan Bezirgan Köyü’nün bugünkü yaşayanlarının aslında bu topraklarda çok da fazla bir geçmişi yok. 200-300 yıllık geçmişe sahip bu köy kalkan sahilinde bulunan Bezirgan Mahallesi’nin yaylası olarak da bilinir. 1700’lü yıllarının sonunda Urfa yöresinden göçler sonucu kurulmuş bir Türkmen köyüdür.
Kalkan’ın hemen ardında bulunan 900m rakımlı tepenin ardındaki ova yerleşimi yine bu tepedeki geçitlerden 4 mevsim serin hava alır. Nitekim köydeki zahire ambarları da yine bu geçitlerden birine konumlandırılmıştır. Yaklaşık 150 yıldır kullanılan bu yapılar köylünün yaz-kış erzaklarının taze kalmasını sağlayan depolardır. Gerek bindirme-geçme yöntemiyle kullanılan sedir ağaçları gerekse yapıların mimari uslupları -bunları likya kaya mezarlarında çok belirgin bir şekilde görebiliriz. Likya Uygarlığı’nın kültürel birer aktarımıdır ve bu aktarım hala yaşatılmaktadır.

/ENG

”Bezirgan, inhabitants of which do not have such an old history on this land, is a village located 42 km to Kaş and 17 km to Kalkan. 200-300 years old village is known for being the summer residence of Bezirgan Quarter in Kalkan coast. It is a Turkmenian village established after the migrations from Urfa in late 1700s.
The village is settled on the plain behind the 900 m hill behind Kalkan and it receives fresh air all year long through the gates on this hill. Thus, granaries of the village are located on one of these gates. The granaries have been used all seasons for storing the villager’s victuals for more than 150 years.
Both the usage of cedar trees with lapped scarf method and the general architectural tone of these structures -which can clearly be seen in Lycian rock tombs- are kinds of transmission of Lycian civilization and this transmission is still alive.”

Yorum ekle